אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הוא אחד מהביטוחים הנפוצים כיום במדינת ישראל. ביטוח אובדן כושר עבודה הינו מרכיב עיקרי בפוליסה של ביטוח מנהלים. מטרתו העיקרית היא להקנות למבוטח ולמוטבים הגנה כלכלית במצבים בהם המבוטח מאבד את היכולת לעבוד ולפרנס. 

ביטוח אובדן כושר עבודה, מעניק למבוטח קצבה עד שהוא חוזר לשגרת העבודה שלו. ההגדרה לאובדן כושר עבודה היא כשאדם מאבד את כושר העבודה שלו, בשיעור של 75% ויותר מגובה המשכורת החודשית, לא משנה אם מדובר באובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מתאונה כלשהי. הקצבה המוענקת נקבעת ביחס לשכר המבוטח לתקופה זמנית או לתקופה קבועה.

פרמטרים המשפיעים על מחיר הביטוח

קיימים מספר פרמטרים אשר משפיעים על עלות פוליסת הביטוח וקבלת הקצבה:

  • תחום העיסוקתחום העיסוק משפיע על גובה הפרמיה, תפקידי צווארון כחול אשר מאופיינים בתפקידים בשטח וברמות סיכון גבוהות עלולים לייקר את הפוליסה, לעומת תפקידי צווארון לבן שמאופיינים בתפקידים שאינם דורשים עבודה פיזית. 
  • הגדרת תפקידהגדרת תפקיד משפיעה על גובה הקצבה שהמבוטח יקבל, גובה הקצבה המקסימלית שניתן לקבל היא עד 75% מגובה השכר של המבוטח. רופא תעסוקתי רשאי לקבוע כי המבוטח יכול לעסוק בעבודה אחרת, ולכן הוא זכאי רק לקצבה חלקית. 

רצף של שנת עבודה – התנאי לקיום הפוליסה הוא שאותו מבוטח עבד ברצף במשך 12 חודשים, טרם הפציעה או המחלה שהובילו לאובדן כושר עבודה.

מהן ההגדרות לאובדן כושר עבודה?

ניתן למצוא שלוש הגדרות כלליות שנוגעות ל"אובדן כושר עבודה", הגדרות אלו יופיעו בפוליסת הביטוח. 

  1. אובדן כושר עבודה שכתוצאה ממנו המבוטח אינו יכול לעסוק באף תחום עבודה. 
  2. אובדן כושר עבודה שכתוצאה ממנו המבוטח אינו יכול לעסוק בתחום שתואם את ההשכלה שלו, ההכשרה שלו והניסיון שלו. הגדרה זו נקראת גם "ביטוח מקצועי". 
  3. קיימים מקצועות מסוימים בהם אובדן כושר עבודה מוגדר כך: המבוטח אינו יכול לעסוק בתחום העיסוק בו עסק לפני אובדן כושר העבודה. פוליסה מסוג זה מתייחסת לבעלי מקצוע מסוימים, הגדרה זו נקראת גם "ביטוח עיסוקי".

זמינות גבוהה

אצלנו מאמינים בלקוח מרוצה, הצוות שלנו יספק לך מענה מהיר ויעיל לכל שאלה או צורך.

ניסיון בענף הביטוח

אחרי לא מעט שנות פעילות אנו מכירים היטב את השוק ונדע להתאים מענה מדויק לצורך!

כל חברות הביטוח

אנו עובדים עם כל חברות הביטוח בישראל ונשמח לעמוד לרשותכם ליעוץ מקצועי.

השאירו פרטים למידע נוסף